Vývoj software

Dodáváme softwarová řešení na míru našich zákazníků. Při vývoji využíváme moderní technologie, abychom docílili vysoké efektivity a spolehlivosti navrhovaných řešení. Dodáváme jak malé aplikace pro podporu automatizace jednotlivých procesů firmy, tak i ucelená řešení vč. e-commerce systémů.

Zde je výčet našich znalostí a dovedností:

  • Technologie: J2SE, J2EE, Struts, JSF, JSP, JSTL, Servlets, WebServices, Tiles, Freemarker, Hibernate, HTML, XML/XSL, HTTP/HTTPS, WAP (WML, XHTML), EJB, PHP
  • Databáze: Oracle, Informix, MySQL
  • Aplikační servery:JBoss, OC4J, Tomcat
  • Vývojové nástroje: Eclipse, NetBeans IDE, Subversion, Maven 2, Continuum, Bugzilla, Nette
  • Testování: JUnit, JUnitee, JMeter, Selenium
  • Jazyky: čestina, angličtina, němčina

Bližší informace včetně referencí Vám rádi poskytneme na vyžádání.