Interaktivní zákaznické systémy (IVR)

Tzv. IVR systémy pro interaktivní komunikaci s vašimi zákazníky si našly svoje nezastupitelné místo na trhu telekomunikací. Jejich hlavním využitím je distribuce informací zákazníkovi prostřednictvím klasického telefonního hovoru, kdy zákazník je navigován prostřednictvím hlasového menu.

Jinak řečeno IVR je interaktivní hlasový systém, který je dostupný nepřetržitě, tzn. sedm dní v týdnu. Systém ovládáte prostřednictvím klávesnice telefonu. Systém Vás naviguje jednotlivými částmi a vy si vybíráte z nabízených voleb. Systém může být integrován do vašeho informačního systému a distribuovat vybrané informace.

Běžným příkladem takovéto služby jsou informační linky např. operátorů, kde se zákazníci dozvídají o nových službách, mohou zadávat své požadavky či dokonce objednávat vybrané služby či produkty.

Nabízíme vytvoření vlastního interaktivního zákaznického systému na míru právě pro vaše zákazníky.

Bližší informace o tomto produktu vám rádi sdělíme na požádání.