Hromadné SMS

BulkSMS jsou aplikace pro distribuci SMS zpráv vašim zákazníkům, partnerům či přímo spolupracovníkům prostřednictvím definovaného rozhraní. V současné době poskytujeme dva typy BulkSMS aplikací a to online a offline.

ONLINE BULKSMS

aplikace je prostřednictvím online připojení k serveru pro příjem zpráv (umístěného v síti internet) schopna okamžitě přijmout jakékoliv množství zpráv a distribuovat je do mobilní i pevné sítě operátorů v ČR i zahraničí.
 

OFFLINE BULKSMS

aplikace je obdobou online varianty pouze s tím rozdílem, že na danou adresu zašlete soubor s pevně definovanou strukturou s SMS zprávami a systém ho poté distribuuje dále do mobilní i pevné sítě.

Výhody:

  • Možnost zasílání neomezeného množství SMS zpráv jednoduchým nástrojem
  • Výhodná cena SMS zprávy

Bližší informace na vyžádání