Zákaznické informační systémy

(CIS – Customer Information System)

Zákaznický informační systém je otevřený systém, který spravuje veškerou komunikaci společnosti se svými zákazníky.

Zákazníky mohou být jak koncoví uživatelé, tak i distribuční síť. Zákaznický systém musí být schopen shromažďovat všechny informace o zákaznících, jejich aktivitách vůči společnosti a musí efektivně komunikovat se zákazníky prostřednictvím komunikačních kanálů tzn. přes web, email, hlasové služby až po SMS. CIS v sobě zahrnuje řadu funkcí CRM systémů (řízení vztahů se zákazníky).

CIS

Úkoly zákaznického systému:

  • Sběr identity koncových zákazníků 
  • Profilace – jaké informace je potřeba sledovat?
  • Řízení dalšího prodeje
  • Řízení servisních operací
  • Řízení komunikace

CIS

Mezi zákazníky, kteří využívají služeb zákaznického informačního systému patří společnost Newag spol. s r.o., která prostřednictvím CIS spravuje celý distribuční kanál vč. dealerské sítě.